HSK 5 › 逐渐

zhújiàn
逐渐
tj
оҳиста-оҳиста; кам-кам; тадриҷан; бо тадриҷ

Stroke order demonstration:

逐

Examples:

剩女的数量在逐渐增长。shèng nǚ de shù liàng zài zhú jiàn zēng zhǎng .Миқдори занони калонсол ягонаи тадриҷан пӯшише қарор надодаем.
我逐渐改变了对他的看法。wǒ zhú jiàn gǎi biàn le duì tā de kàn fǎман оҳиста-оҳиста муносибати ман ба ӯ тағйир ёфт.